Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

Het vennootschapsleven kent veel facetten. Er is in eerste instantie het maatwerk van statuten. Het is voor de aandeelhouders én voor de vennootschap nuttig daaraan bijzondere aandacht te besteden om zo al systemen te voorzien die enerzijds evenwichtig zijn, anderzijds toestaan conflicten snel en eventueel zelfs buitengerechtelijk te regelen. Er is daarnaast de corporate housekeeping.

De middelen om geschillen te beslechten tussen aandeelhouders of de vennootschap en bestuurders hebben een eigen regime. Een goede voorbereiding, en eventueel proactieve dossieropbouw verdient bijzondere aandacht. Niet alleen kan op die wijze een snelle oplossing gevonden worden in het belang van de aandeelouder dan wel de vennootschap, mogelijk kan dit dan ook zonder lange procedures. Het Wetboek voorziet ook nieuwe mogelijkheden voor de rechtbanken om zich in de plaats te stellen van de organen van de vennootschap.

Er bestaan heel wat verschillende varianten met elk hun eigenheid en respectieve voor en nadelen. In de nieuwe Besloten Vennootschap (BV) is er statutair meer mogelijk dan vroeger. De Commanditaire Vennootschap (CV) veranderde van karakter en is nu gebaseerd op de meerwaarden van het coöperatieve. Let wel, indien dat niet zo is, gluurt nietigheid om de hoek …

 

Onze advocaten verlenen verder ook advies betreffende:

fusies en overnames;

bestuursaansprakelijkheid;

vereffeningen  (nemen van beslissingen, beheer en follow-up);

aandeelhoudersovereenkomsten

Materies

 • Arbeidsrecht, sociale zekerheid en managementovereenkomsten
 • Handel en ondernemingen
 • Onroerend goed en immo
 • Vennootschappen
 • Familiaal vermogenrecht
 • jeugdrecht
 • Alternatieve geschillenbeslechting
 • Insolventie
 • Vermogen
 • Incasso
 • Privacy & GDPR
 • VME – Syndicus
 • Personen- en familierecht

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

VENNOOTSCHAPPEN

Bestuursaansprakelijkheid


chuldeisers worden steeds mondiger. Bestuurders worden meer en meer aangesproken voor schulden van de vennootschap. Waar ligt de bewijslast en wat moet er bewezen worden om van aansprakelijkheid te kunnen spreken? Wat is de eventuele schade en waar ligt het oorzakelijk verband?

Als bestuurder kan je aansprakelijkheid oplopen ten aanzien van de vennootschap én ten aanzien van derden. CKG advocaten helpt je graag verder met alle algemene en bijzondere vragen.

VENNOOTSCHAPPEN

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders


Als er binnen een vennootschap conflicten ontstaan en de verstandhouding tussen aandeelhouders of bestuurders ver te zoeken is, is actie vereist. De wet voorziet meerdere mogelijkheden om op te treden. Aandeelhouders beschikken over bepaalde rechten die ze kunnen gebruiken om op een snelle manier een oplossing te zoeken.

In het belang van de vennootschap en de aandeelhouder zelf is het cruciaal om snel, sterk en solide op te treden. Preventie, rectificatie en herstel zijn sleutelbegrippen binnen de CGK-filosofie.

VENNOOTSCHAPPEN

Fusies en overnames


Bij fusies, overnames of strategische samenwerkingen komt heel wat kijken. Hoe kan een ondernemer zijn activiteit of vennootschap overdragen? Hoe komen synergieën tussen ondernemingen tot stand? Wat zijn de juridische risico’s en valkuilen?

Er zijn verschillende oplossingen op maat. CKG advocaten geeft advies en aanbevelingen om de juridische risico’s tot een minimum te beperken. Bovendien kan je rekenen op bijstand gedurende het volledige overgangstraject.

Ontmoet het team