Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

CKG advocaten staat je graag met eigen bemiddelaars bij in je keuze voor een klassieke procedure, bemiddeling of arbitrage.

Bemiddeling houdt in dat een ervaren en neutrale derde, een bemiddelaar, in samenspraak met alle partijen de geschikte oplossing zoekt. Soms kan het echter beter zijn om het conflict aan een arbiter voor te leggen. Het gaat hier om een ervaren expert die het geschil op korte termijn kan beoordelen.

Materies

 • Arbeidsrecht, sociale zekerheid en managementovereenkomsten
 • Handel en ondernemingen
 • Onroerend goed en immo
 • Vennootschappen
 • Familiaal vermogenrecht
 • jeugdrecht
 • Alternatieve geschillenbeslechting
 • Insolventie
 • Vermogen
 • Incasso
 • Privacy & GDPR
 • VME – Syndicus
 • Personen- en familierecht

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Bemiddeling.


Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor een gerechtelijke procedure. Hierbij proberen partijen in een geschil via een neutrale persoon, de bemiddelaar, tot een niet-gerechtelijk en voor iedereen aanvaardbaar akkoord te komen. Dat gebeurt in een strikt vertrouwelijke sfeer.

Een rechtszaak is vaak duur, lang en heeft een onzekere uitkomst. Bovendien leidt dit bij familieconflicten vaak tot een onherstelbare breuk. Bemiddeling door een bemiddelaar/mediator van CKG advocaten is een constructieve en vreedzame oplossing die voor iedereen voordelig is.

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Arbitrage


Partijen in een conflict kunnen een geschil aan een scheidsgerecht voorleggen. Deze procedure noemt men arbitrage. Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits alle betrokken partijen uitdrukkelijk hun akkoord geven. Dit akkoord maakt deel uit van een bestaande overeenkomst of wordt na het ontstaan van het geschil afgesloten.
Het scheidsgerecht hoort eerst alle partijen. Vervolgens verleent het een bindende uitspraak. Heb je vragen over arbitrage of nood aan bijstand? Neem dan contact op met onze medewerkers.

Ontmoet het team