Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

CGK advocaten past zowel de klassieke procedure als de invorderingsprocedure voor onbetaalde geldschulden toe. Geval per geval gaan we na hoe we de onbetaalde bedragen zo snel en efficiënt mogelijk kunnen invorderen.

Minnelijke en gerechtelijke incasso zijn de eerste stappen in het invorderingsproces. Na het gerechtelijk vonnis kunnen wij beslag laten leggen op banktegoeden, roerende en onroerende goederen alsook loon. CGK advocaten biedt passende begeleiding en advies om het facturatietraject te verbeteren.

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

Meester, allereerst wil ik u echt BEDANKEN voor uw tijd, begrip en moeite voor mijn dossier. Ik had hoop voor dit proces en je hebt alles eraan gedaan. Het kostte me energie, maar gaf me ook energie om niet op te geven.

INCASSO

B2B


Bij invorderingen tussen bedrijven (business to business) bereiken de meeste invorderingsdossiers een positief resultaat via een minnelijk incasso. Indien dit ‘zachte traject’ niet slaagt, kan voor de onbetaalde bedragen een gerechtelijke invordering of een ‘hard traject’ worden gestart.

Voorafgaand aan een gerechtelijk incasso moet een grondige screening van de schuldenaar plaatsvinden. Daarbij gaat het om gegevens als woonplaats, maatschappelijke zetel, solvabiliteitsonderzoek, beslagberichten, enz. De juridische experts van CGK advocaten helpt u graag gedurende de hele gerechtelijke procedure.

INCASSO

B2C


Bij incassodossiers tussen bedrijven en particulieren (business to customer) bestaat de eerste stap uit het sturen van rappels en aanmaningen. Dat kan via alle mogelijke kanalen (brief, e-mail, fax, telefoon, SMS …). Indien geen afdoende reactie volgt, zal men overgaan tot juridische stappen.

CGK advocaten biedt bijstand en advies tijdens het volledige traject. Hierbij houden we steeds rekening met het menselijke aspect. Wij beschikken over een uitgebreide ervaring en kennis op het vlak van minnelijke en juridische incasso’s.

Ontmoet het team

CGK Advocaten