Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

Bij de aankoop en verhuur van een onroerend goed komen heel wat constant veranderende wetten en regelgeving kijken. CKG advocaten staat ondernemers en particulieren bij tijdens het verwerven, beheren en verkopen van vastgoedpatrimonium. Tevens verlenen wij advies aan syndici en makelaars bij complexere transacties.

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

ONROEREND GOED EN IMMO

Huur en handelshuur.


De adviesverleners van CKG advocaten zijn gespecialiseerd in het geven van huur- en verhuuradvies op maat. Iedereen die dergelijk advies nodig heeft ­– huurder, verhuurder, toekomstig (ver)huurder of derde – is welkom. CKG biedt hulp en bijstand bij:

  • opstellen van contracten: eerste hulp bij huurcontracten;
  • voldoen aan huur- en verhuurnormen: nagaan of een huis/thuis normconform is;
  • verhuurproblemen: hopeloze huurders zijn voortaan verleden tijd;
  • huurproblemen: overleg en advies bij onredelijke verhuurders;
  • Handelshuur: het goederen- en (handels)huurrecht, waarbij de Handelshuurwet dd. 30 april 1951 – voor velen een vat vol juridische wolfijzers en schietgeweren is, en een nachtmerrie voor veel juristen – kent voor CGK Advocaten geen geheimen.

ONROEREND GOED EN IMMO

Tussenpersoon, vastgoedmakelaar


Het is KB van 6 september 1993 (bescherming beroepstitel en uitoefening beroep vastgoedmakelaar) en de Wet van 11 februari 2013 (organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar) die voorzien dat de bemiddeling bij verkopen,  verhuren en beheren van gebouwen wettelijk is voorbehouden aan erkende vastgoedmakelaars en mensen die deze activiteiten tot hun normale werkzaamheden rekenen.

 

Een tussenpersoon bemiddelt tussen aanbieders van producten en diensten enerzijds en hun potentiële klanten of afnemers anderzijds. Een vastgoedmakelaar bemiddelt tussen de verkoper of verhuurder van een onroerend goed en dienst potentiële kopers of huurders.

CGK advocaten hebben een jarenlange expertise ten dienste van de verschillende partijen in deze transactie:

begeleiden van de vastgoedmakelaars in het naleven van hun wettelijke en deontologische plichten, het afsluiten en opvolgen van contracten, deontologische en tuchtrechtelijke dossiers,…

begeleiden van de kopers en verkopers in hun onderhandelingen met betrekking tot die vastgoedtransacties, zowel onderling als in hun relatie met de vastgoedmakelaar.

ONROEREND GOED EN IMMO

Koop en verkoop


Bij de aan- of verkoop van een woning of pand is de makelaar vaak de eerste adviseur. Daarna volgt de ondertekening van de akte bij de notaris. Deze onderneemt de verdere nodige stappen.

Tijdens het proces kunnen (juridische) problemen ontstaan. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk. Het is raadzaam om vanaf het begin juridisch advies in te winnen.

Is er toch een conflict of loopt er een procedure? CKG advocaten staat je bij met eerlijk advies op maat.

Ontmoet het team