Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

Als vertrouwenspersoon van ondernemingen en bedrijven staan we deze graag bij doorheen het hele proces van het economische leven: van de oprichting van een vennootschap tot het aanstellen van handelsagenten en distributeurs, van het aangaan van handelshuur tot het bouwen van een kantorencomplex, van het afsluiten van een zelfstandige samenwerkings overeenkomst tot het toepassen van de mededingingsregels, …

We zijn erin geslaagd om de voorbije jaren samen met onze cliënten te groeien. Dankzij deze ervaring kunnen we ook nieuwe cliënten ondersteunen in hun groei en ontplooiing.

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

Meester, allereerst wil ik u echt BEDANKEN voor uw tijd, begrip en moeite voor mijn dossier. Ik had hoop voor dit proces en je hebt alles eraan gedaan. Het kostte me energie, maar gaf me ook energie om niet op te geven.

HANDEL EN ONDERNEMINGEN

Zelfstandige samenwerkings overeenkomsten


Ondernemingen doen vaak een beroep op externe bijstand van zelfstandige consultants of bestuurders. Hoe ziet zo’n contract of samenwerkings overeenkomst eruit? Wat kan u erin terugvinden?  Waarop moet u letten?

De inhoud van dergelijke overeenkomsten verdient bijzondere aandacht. Denk maar aan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van consultants of medewerkers. Afhankelijk van de aard van de samenwerking zal u meer clausules moeten toevoegen (niet-concurrentiebeding, niet-afwervingsbeding, afspraken omtrent eigendomsrechten, enz.). Doe dus steeds best een beroep op een expert van CGK advocaten.

HANDEL EN ONDERNEMINGEN

Intellectuele eigendom


Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor alle rechten op intellectuele creaties, zoals merken, uitvindingen, muziek, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste intellectuele eigendomsrechten zijn het merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht.

Om de immateriële waarde of het intellectuele eigendom van uw onderneming te beschermen, moet uw stappen ondernemen. CGK advocaten staat u graag met raad en daad bij en biedt professioneel advies en begeleiding op het vlak van intellectueel eigendom.

HANDEL EN ONDERNEMINGEN

Concurrentie


Concurrentie- en mededingingsrecht zijn belangrijke componenten binnen de juridische dienstverlening van CGK advocaten.

Wij helpen u graag bij:

het opstellen van strategieën en posities van vennootschappen inzake concurrentierecht en concurrenten;

risico-inschattingen en -analyses;

het analyseren van de technische, economische en juridische aspecten en implicaties van projecten en zakenvoorstellen;

het opstellen van adviezen in het kader van het EG-concurrentierecht en de reglementeringen m.b.t. de interne markt;

HANDEL EN ONDERNEMINGEN

Bijzondere overeenkomsten, distributie, agentuur


Het succes van een onderneming hangt in grote mate af van de organisatie van de verkoopstructuur. Hier beschikt de klant over een veelvoud aan mogelijkheden:

  • Handelsagentuur;
  • Verkoopconcessie;
  • Franchising;
  • Arbeidsovereenkomst met handelsvertegenwoordiger;
  • Makelaarsovereenkomst;
  • Commissieovereenkomst;
  • Gemengde vormen.

Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke optie af te wegen alvorens een bepaalde richting in te slaan. Dit bespaart u later heel wat kopzorgen. Hulp nodig bij het ontwarren van het juridische kluwen? Vraag dan gerust raad aan CGK advocaten.

HANDEL EN ONDERNEMINGEN

Marktpraktijken


De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming heeft een dubbel doel:

  • de concurrentie tussen handelaars op een faire manier laten voeren??
  • de consument beschermen en gepast informeren.

Het handelsleven kent mede onder Europese invloed heel wat dwingende regels, vaak ten gunste van de consument doch ook in een B2B-context.

Zo dient u de nodige informatie te leveren aan uw handelspartner en zeker aan u consument-klanten alvorens u een dienst levert; zo zijn diverse clausules in algemene voorwaarden strikt gereglementeerd in een B2C-contex, …

Anderzijds zijn vroegere verboden praktijken weggevallen of in volle evolutie, denken we maar aan het gezamenlijk aanbod (3 voor de prijs van 2) of de verkoop met verlies.

CGK advocaten houdt u graag op de hoogte.

Ontmoet het team

CGK Advocaten