Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

Werkgevers en zelfstandigen worden regelmatig geconfronteerd met  vele complexe regels inzake contracten, aanwerving, tewerkstelling, ontslag, sociale zekerheid en andere aspecten omtrent arbeidsrecht. Gebrek aan kennis kan tot hoge kosten en boetes leiden.

CGK Advocaten kan U hierbij perfect en op een praktijkgerichte wijze begeleiden, zodat de omvangrijke regels geen zorg meer zijn voor U.

Ook werknemers en kaderleden zijn gebonden aan regels en hebben hun rechten. Ook hier kan CGK helpen.

CGK advocaten biedt begeleiding bij de verschillende aspecten van sociaal recht, arbeid en sociale zekerheid:

 • Arbeids- en managementovereenkomsten, zelfstandige samenwerkingscontracten;
 • Specifieke clausules in overeenkomsten, zoals niet-concurrentiebeding, afwervingsbeding, scholingsbeding,…
 • Detachering, uitzendarbeid en internationale tewerkstelling;
 • Individuele ontslagen;
 • Concurrentie van ex-werknemers;
 • Geschillen met sociaalrechtelijke instellingen;
 • Sociaal strafrecht en administratieve geldboeten;
 • Arbeidsreglementen en bedrijfs-cao’s
 • Sociale verkiezingen
 • Herstructureringen en/of overnames
 • Collectief ontslag;
 • Arbeidsongevallen;

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

Meester, allereerst wil ik u echt BEDANKEN voor uw tijd, begrip en moeite voor mijn dossier. Ik had hoop voor dit proces en je hebt alles eraan gedaan. Het kostte me energie, maar gaf me ook energie om niet op te geven.

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Individueel en collectief arbeidsrecht


Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer.

Zo kunnen we u bijstaan bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten, waarin clausules staan die mogelijks toekomstige conflicten kunnen vermijden. Ook kunnen we U helpen bij opzeg van werknemers en ontslag: de valkuilen, mogelijk onverwachte kosten, kunnen hierbij vermeden worden.

 

Het collectief arbeidsrecht betreft dan weer de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor een globale groep van werknemers. Zo kan CGK U bijstaan bij het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden binnen Uw bedrijf of bij een collectief ontslag.

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Sociale zekerheid


Sociale zekerheidsbijdragen (RSZ)  zijn een zeer belangrijke kostfactor bij tewerkstelling van personeel. Helaas zijn de sociale zekerheidsbijdragen in België een van de hoogste in gans Europa, wat maakt dat het loonbeleid, structuur van bezoldiging en diverse ‘benefits’ binnen ondernemingen zeer belangrijk is. CGK kan U bijstaan bij het implementeren van dergelijk beleid.

Ontmoet het team

CGK Advocaten