Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

Het algemeen burgerlijk recht bestaat uit veel facetten en wordt ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd. Het kantoor kan u in eerste instantie advies en bijstand verlenen bij het voeren van onderhandelingen en bij het opstellen van overeenkomsten en akkoorden die op maat worden opgemaakt.

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

Meester, allereerst wil ik u echt BEDANKEN voor uw tijd, begrip en moeite voor mijn dossier. Ik had hoop voor dit proces en je hebt alles eraan gedaan. Het kostte me energie, maar gaf me ook energie om niet op te geven.

ALGEMEEN BURGERLIJK RECHT


Dit geldt voor diverse topics waarin het burgerlijk wetboek voorziet, zo o.m.:

 • Huur en pacht
 • Burenhinder
 • Koop en verkoop
 • Schenkingen
 • Testamenten
 • Bewaargeving
 • Lastgeving
 • Lening
 • Erfdienstbaarheden
 • Opstal
 • Erfpacht
 • Vruchtgebruik
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Contractenrecht

ALGEMEEN BURGERLIJK RECHT


Daarnaast strekt de dienstverlening zich ook verder uit tot een vertegenwoordiging in het kader van een gerechtelijke procedure voor de Vredegerechten, rechtbanken en hoven waarbij eveneens wordt nagegaan of een minnelijke regeling kan worden bereikt.

Ontmoet het team

CGK Advocaten