Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

We begeleiden je niet alleen in moeilijke tijden, bijv. bij het organiseren van bewindvoering en tijdens de opvolging van nalatenschappen, maar ook op mooie momenten, bijv. bij de overdracht van familiale ondernemingen en vermogens. Betrouwbaar en gedegen juridisch advies zorgt voor gemoedsrust en continuïteit als ondernemer of particulier, binnen bedrijf én familie.

Deze materie omvat volgende topics:

Materies

 • Arbeidsrecht, sociale zekerheid en managementovereenkomsten
 • Handel en ondernemingen
 • Onroerend goed en immo
 • Vennootschappen
 • Familiaal vermogenrecht
 • jeugdrecht
 • Alternatieve geschillenbeslechting
 • Insolventie
 • Vermogen
 • Incasso
 • Privacy & GDPR
 • VME – Syndicus
 • Personen- en familierecht

Ik moet meegeven dat het aangenaam communiceren is de uitleg steeds zeer goed is onderbouwd… Top team onder één dak !


Thomas Schaevers

VERMOGEN

Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving


Sommige mensen kunnen door omstandigheden – ouderdom, ziekte,… – hun goederen niet adequaat beheren. In die gevallen kan een bewindvoering of een buitengerechtelijke lastgeving georganiseerd worden.

Met bewindvoering of buitengerechtelijke lastgeving wil men de financiële belangen van de betrokkene beschermen en behartigen. Bovendien wil men misbruik van zijn/haar situatie voorkomen. CKG combineert deskundigheid met klantgerichtheid. We beogen een beheer dat op de noden van de betrokkene is afgestemd en laten inspraak en overleg toe.

VERMOGEN

Fiscaliteit, erfbelasting, schenkbelasting en registratiebelasting


Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Hetzelfde geldt voor schenkingen en schenkbelasting. Natuurlijk gelden er vrijstellingsregels. Maar hoe gaat dat precies in het werk?

CKG advocaten is expert in de complexe materie van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht en verdeelrecht (schenkingsrechten of successierechten). De deskundigen verschaffen duidelijkheid in de wirwar van regeltjes en procedures en verlenen deskundig fiscaal en juridisch advies. Dat gebeurt eventueel in samenspraak met de boekhouder, belastingadviseur of notaris.

VERMOGEN

Huur


De adviesverleners van CKG advocaten zijn gespecialiseerd in het geven van huur- en verhuuradvies op maat. Iedereen die dergelijk advies nodig heeft ­– huurder, verhuurder, toekomstig (ver)huurder of derde – is welkom. CKG biedt hulp en bijstand bij:

opstellen van contracten: eerste hulp bij huurcontracten;

voldoen aan huur- en verhuurnormen: nagaan of een huis/thuis normconform is;

verhuurproblemen: hopeloze huurders zijn voortaan verleden tijd;

huurproblemen: overleg en advies bij onredelijke huurbazen;

VERMOGEN

Vermogensplanning


Je vermogen structureren, organiseren en overdragen: dat is vermogensplanning. Meer en meer mensen doen hiervoor een beroep op vakkundige begeleiding. Ze willen hoge successierechten vermijden, bij leven goede regelingen met kinderen treffen of hebben nog een andere reden.

 

Een professionele planning garandeert een goede gemoedsrust. De juridische medewerkers van CKG advocaten helpen bij:

regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten een vennootschap;

opvolging van het familiebedrijf;

fiscale optimalisaties;

planning van de erfopvolging;

successieplanning;

gemodaliseerde schenkingen;

vermogensbeheer via maatschap of stichting;

regelingen middels huwelijkscontracten;

pensioenplanning;

Ontmoet het team