Ma -Do: 09:00 - 17:30

Vrij: 09:00 - 16:00

Za -Zo: Closed

25 jaar ervaring

Ons kantoor heeft het privilege een sterk team aan experten en specialisten te hebben die, door hun jarenlange ervaring, jou daadwerkelijk verder kunnen adviseren en bijstaan bij eventuele problemen, geschillen en vragen waarbij een sterke juridische vakkennis noodzakelijk is.

Specialisaties

Burgerlijk en economisch strafrecht. Bijzondere licentie in sociaal recht.

Over Raymond

Sociabel en sociaal: Raymond Van de Weyer geeft elk dossier inzake sociaal recht, burgerlijk en/of economisch strafrecht zijn volledige aandacht. Daarnaast heeft hij ook een grote verantwoordelijkheid als plaatsvervangend rechter voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen.

Studies

Raymond behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Hij behaalde tevens een bijzondere licentie in sociaal recht en bekwaamde zich in het burgerlijke en economische strafrecht.

Ervaring

Raymond vervoegde het kantoor CGK in 2002. Daarvoor was hij gedurende 10 jaar werkzaam als advocaat bij een internationaal advocatenkantoor.

 

Specialisaties

Burgerlijk en handelsrecht in de meest extensieve zin van de terminologie, met bijzondere aandacht voor het (handels)huurrecht.

Over Rudi

Rudi is, naast een jarenlange expertise in het algemeen contracten- en handelsrecht, in het bijzonder onderlegd in het goederen- en (handels)huurrecht, waarbij de Handelshuurwet dd. 30 april 1951 – voor velen een vat vol juridische wolfijzers en schietgeweren, en een nachtmerrie voor veel juristen – voor hem geen geheimen kent.

Studies

Na de kandidaturen doorlopen te hebben aan de toenmalige Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel (U.F.S.A.L.), studeerde Rudi in juli 1991 met onderscheiding af als licentiaat in de Rechten aan de Universitaire Instellingen Antwerpen (U.I.A.).

Ervaring

Rudi werd op 1 oktober 1991 opgenomen op de Lijst van Stagiairs aan de Balie te Antwerpen, alwaar hij op 1 oktober 1994 werd opgenomen op het Tableau.  Na gedurende ca. 27 jaar werkzaam te zijn geweest op het kantoor van Stafhouder Jan VERSTRAETE, zocht hij in augustus 2019 andere horizonten op, en vervoegde hij het kantoor van CGK Advocaten.

Voorts werd Rudi ingevolge het K.B. dd. 10 augustus 2005 benoemd tot plaats-vervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Vijfde Kanton te Antwerpen.

Rudi maakte ook twee keer deel uit van het Bestuur van de Vlaamse Conferentie aan de Balie te Antwerpen, een maal als ‘sportverantwoordelijke’ in het werkingsjaar van Voorzitter Claude MARINOWER (1999-2000), en een tweede maal als ‘chef culinaire’ in het werkingsjaar van Voorzitter Dirk DIELEN (2017-2018).

Specialisaties

Commerciële en burgerlijke contracten, burgerlijke en handelszaken, collectieve schuldenregeling (schuldbemiddeling), bewindvoering.

Over Isabel

Isabel Goris levert advies en bijstand met betrekking tot diverse commerciële en burgerlijke contracten en marktpraktijken. Ze is erkend bemiddelaar in handels- en burgerlijke  zaken. Ze oefent diverse gerechtelijke mandaten uit en is bovendien plaatsvervangend vrederechter. Sinds 1/1/2016 is ze ombudsvrouw voor de Vlaamse advocatuur.

Studies

In 1990 behaalde Isabel haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Het daaropvolgende jaar vulde ze dit aan met een bijzondere licentie in het Europees Gemeenschapsrecht. Datzelfde jaar trad zij toe tot de balie van Antwerpen.

Ervaring

In 1997 richtte Isabel samen met haar huidige vennoot Marc Kips de bvba Calewaert, Goris en Kips advocaten op. Daaruit kwam in 2014 CGK advocaten voort.

Isabel behandelt volgende materies:

Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten

ZIE VERWIJZING NAAR BESCHRIJVING TELKENS HIERVOOR

Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving

Vermogensplanning

Intellectuele eigendom

Bijzondere overeenkomsten, distributie, agentuur

Collectieve schuldenregeling

Bemiddeling

B2B

B2C

Marktpraktijken

Specialisaties

Commercieel en financieel recht, insolventiedossiers, vennootschapsrecht.

Over Marc

Marc Kips is expert in commerciële en financiële geschillen. Daarnaast behandelt en adviseert hij in insolventiedossiers. Ook vennootschapsrechtelijke dossiers en contracten behoren tot zijn specialisatiegebieden.

Studies

In 1991 behaalde Marc zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1995 voegde hij daar een bijzondere licentie vennootschapsrecht aan toe. Daarnaast behaalde hij in 1993 ook een graduaat in de fiscale wetenschappen aan de EHSAL.

Ervaring

In 1993 trad Marc toe tot de Balie te Antwerpen. Hij is lid van de raad van de orde en is afgevaardigde in de Orde van Vlaamse Balies. In 1997 richtte hij samen met Arn Calewaert en Isabel Goris een eigen advocatenkantoor op. Daaruit kwam in 2014 CGK advocaten voort.

In 1998 werd Marc door de Rechtbank van Koophandel aangesteld als curator en vereffenaar. Hij is plaatsvervangend rechter bij dezelfde rechtbank en lid van de administratieve kamer van het VDT en de VTV.

Marc behandelt volgende materies:

Bestuursaansprakelijkheid

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders

Fusies en overnames

Fiscaliteit, erfbelasting, schenkbelasting en registratiebelasting

Vermogensplanning

Concurrentie

Ondernemingen in moeilijkheden: WCO, faillissementen

Collectieve schuldenregeling

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Specialisaties

Individueel en collectief arbeidsrecht. Zelfstandige samenwerkingsverbanden. Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal strafrecht.

Privacy, gegevensbescherming en GDPR.

Over Erik

Erik Maes is gespecialiseerd in de verschillende deelgebieden van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is expert in individueel (arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementering) en collectief (cao’s, collectief overleg en herstructureringen) arbeidsrecht en in de diverse domeinen van het socialezekerheidsrecht. Hij kan U tevens begeleiden in  contractuele/zelfstandige samenwerkingsverbanden en internationale tewerkstelling. Ook is hij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Hij begeleidt U tevens wanneer U zou geconfronteerd worden met eerlijke of oneerlijke concurrentie van (ex-)werknemers. Hij adviseert en begeleidt bedrijven, kaderleden en particulieren en vertegenwoordigt hen ook bij geschillen.

Erik heeft over diverse bovenvermelde materies gepubliceerd, opleidingen en seminaries gegeven. Hij is ook lesgever in de postacademische cyclus Havenbeheer, georganiseerd door de R.U.G. en Havenbedrijf van Gent.

Erik is tevens gespecialiseerd in privacy-materies, gegevensbescherming en GDPR. Hij adviseert en begeleidt organisaties/bedrijven in de uitwerking van hun privacy-beleid en conformiteit met de nieuwe Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). Recent behaalde Erik een erkend certificaat van Data Protection Officer (DPO) (certificaatnr. 1920180183) en kan daarbij ook officieel optreden als onafhankelijk DPO.

Studies

In 1988 behaalde Erik zijn diploma van licentiaat (master) in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Ervaring

Erik specialiseerde zich na zijn studies in sociaal recht. Dat deed hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de UIA, nadien als adviseur sociaal recht en personeelszaken bij de overheid en later in de privé sector. In 1993 trad hij, met zijn ervaring, toe tot de balie van Antwerpen en was werkzaam in een internationaal advocatenkantoor omtrent sociaal recht. Erik werkt sinds 2005 samen met zijn huidige vennoten Arn Calewaert, Marc Kips en Isabel Goris. Sinds 1/1/2014 werd met deze vennoten het kantoor CGK advocaten opgericht.

Erik behandelt volgende materies:

Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten

Individueel en collectief arbeidsrecht

Specialisaties

Vastgoed, syndicus, mede-eigendom, onroerend goed, algemeen contractenrecht, zee- en vervoersrecht en handelsrecht.

Over Philip

Philip is expert in onroerend goed, met een voorkeur voor vastgoedmakelaardij, koop-verkoop en huur van onroerende goederen. Stokpaardjes en specialismen zijn ook het algemeen contractenrecht en handelsrecht, in het bijzonder vastgoed- en bouwrecht. Daarnaast blijven vervoer, handelstussenpersonen en distributie duidelijk de voorkeur genieten.

Philip is auteur van verschillende publicaties waaronder:

De koop-verkoopovereenkomst, Maklu, 2007;

De verplichte controle van elektrische installaties bij verkoop van onroerend goed, T.V.V., 2007;

Consumentenbescherming in het kader van de verkoop van onroerend goed. Toepassing van de nieuwe wet op de handelspraktijken, T.V.V., 2004;

Kwalificatie van de vastgoedmakelaarsovereenkomst, T.V.V., 2004;

Over bezoekerslijsten en het recht op commissie bij verkoop door de eigenaar, CIB-Vastgoedflitsen, 2006; 

Het Recht op Commissie bij Verkoop na afloop van de vastgoedmakelaarsopdracht, T.V.V., 2007;

Binnenvaartrecht, Mys & Breesch, 2000;

De makelaar, in X., Bestendig Handboek Distributierecht, Kluwer, 2002.

 

Studies

In 1998 studeerde Philip af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. In 1999 behaalde hij een bijkomende licentie in de maritieme wetenschappen.

Ervaring

Philip voldeed zijn stage bij kantoor Van Doosselaere, waar zijn werkterrein vooral het zee- en vervoersrecht was. In 2006 richtte Philip zijn eigen kantoor, Lepere Advocaten, op. Na een samenwerking met Lexius Advocaten bouwde hij uiteindelijk in 2014 CGK advocaten mee uit.

Philip is juridisch adviseur bij de Unie van Vastgoedmakelaars, KAVEX en de Vastgoedalliantie en fungeert als redactielid van de Vastgoeddialoog. Hij werd ook benoemd als juridisch assessor bij de Orde van Architecten.

Philip behandelt volgende materies:

Huur

Vermogensplanning

Intellectuele eigendom

Transport en maritiem recht

Tussenpersoon, vastgoedmakelaar

Bijzondere overeenkomsten, distributie, agentuur

Koop en verkoop

B2B

B2C

Marktpraktijken

Specialisaties

Office manager, administratief en boekhoudkundig beheer.

Over Petra

Duizendpoot, spilfiguur en organisatiekampioene: als office manager is Petra verantwoordelijk voor de dagdagelijkse leiding van het kantoor en de administratie. Zij neemt alle boekhoudkundige en administratieve taken op zich. Daarnaast heeft ze een groot aandeel in de vlotte onderlinge samenwerking tussen de advocaten. Als super gestructureerde spring-in-‘t-veld behandelt Petra elk dossier met de nodige efficiëntie en past ze een uiterst kwaliteitsvolle service toe.

Studies

1996-1999: Bachelor accountancy-fiscaliteit – optie bedrijfsmanagement

Ervaring

Petra werkt sinds 1999 als office manager in het hoofdkantoor van CGK advocaten te Antwerpen.

Specialisaties

Collectieve schuldenregeling, familiale bemiddeling

Over Vanessa

Met een stevige juridische en bemiddelende achtergrond is Vanessa de juiste persoon om onze dossiers collectieve schuldenregeling vlot en met een menselijke touch te verwerken.

Studies

Bachelor Rechtspraktijk

Opleiding bemiddeling

Ervaring

Vanessa is reeds verscheidene jaren werkzaam als ondersteunend en juridisch medewerker in procedures collectieve schuldenregeling. Daarnaast is zij ook bemiddelaar.

Vanessa behandelt volgende materies:

Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving

ZIE VERWIJZING NAAR BESCHRIJVING TELKENS HIERVOOR

Collectieve schuldenregeling

Bemiddeling

CGK Advocaten