Uitstel betaling RSZ-bijdragen ten gevolge van corona

Voor welke bijdragen geldt het uitstel?

 
Het uitstel slaat op alle betalingen vanaf 20 maart 2020, en dit met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal 2020.
Hieronder ressorteren ook:
 • De nog verschuldigde wijziging der bijdragen
 • Maandelijkse afbetalingen van lopende minnelijke afbetalingsplannen
 • Derde voorschot van het 1e kwartaal (normaal betaalbaar tegen 5/04/2020)
 • Saldo van het 1e kwartaal (normaal betaalbaar tegen 30/04/2020)
 • Voorschotten voor het 2e kwartaal (normaal betaalbaar tegen respectievelijk 5/05 – 5/06, 5/07/2020)
 • Saldo van het 1e kwartaal (normaal betaalbaar tegen 31/07/2020)
De éénmalige betaling voor de jaarlijkse vakantie voor arbeiders zit ook onder het uitstel van betaling.
Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen :
 • werkgeversbijdragen,
 • werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen,
 • bijdragen bestaanszekerheid.
Uitstel van betaling is geen vrijstelling van betaling. Het betekent dat boetes en intresten niet zullen worden aangerekend.
 

Wat is de termijn van uitstel?

 
De termijn van betaling wordt uitgesteld tot 15 december 2020.
Let wel: de verplichting om de tijdige aangifte te doen binnen de gestelde termijn, blijft wel van kracht.

 

Voor welke ondernemingen?

 
Het uitstel geldt niet voor alle ondernemingen. Het betreft de sectoren en ondernemingen die volledig moeten sluiten.
De notie “volledige sluiting” betekent dat de productie en verkoop is stopgezet. Het is daarbij mogelijk dat nog een beperkt aantal werknemers actief kunnen zijn omwille van noodzakelijk onderhoud, veiligheid, administratie, enzovoort. Er is echter geen sprake van volledige sluiting bij verminderde activiteiten.
Er is wel politiek overleg of ook andere getroffen onderneming van een uitstel kunnen genieten. Zo is het niet uitgesloten dat nog een politieke beslissing volgt om een uitstel te verlenen voor die ondernemingen die in het tweede kwartaal 2020 een sterke daling kennen van hun economische activiteit. Ook minnelijke afbetalingsplannen zijn hiervoor mogelijk.
Er zijn twee typen van uitstel:
 • Automatisch uitstel
 • Uitstel na voorafgaandelijke aangifte.


1.       Automatisch uitstel

 
Uitstel zal automatisch worden gegeven aan de volgende sectoren: horeca, recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting ingevolge maatregelen van de overheid.
Het geldt niet voor voedingswinkels, nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen.
Men kan zelf nagaan of het automatisch uitstel van betaling van toepassing is en wordt toegekend, via:
https://www.uitstelrszbetalingen.be/covid .

Men dient daarbij enkel zijn ondernemingsnummer in te geven.
 

2.       Uitstel na voorafgaandelijke aangifte.

 
Het gaat om twee soorten ondernemingen:
 1. Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar die moeten sluiten omdat de sanitaire maatregelen (bijv. “social distancing”) niet kunnen worden nageleefd.
          Zij kunnen een uitstel krijgen op basis van een verklaring op eer. Er is geen verdere toelichting nodig.

      2.Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, en die om andere reden dan het naleven van de                     sanitaire maatregelen besloten hebben om te sluiten.

Er zijn immers ook andere redenen ten gevolge van de corona-crisis waardoor ondernemingen verplicht kunnen zijn te sluiten (sluiting leveranciers, niet toekomen van bestellingen, sluiting van klanten, … ). Ook een combinatie van die redenen kan ten grondslag van de sluiting liggen.

Zij kunnen een uitstel krijgen op basis van de verklaring op eer.   Een toelichting is wel nodig.
Het formulier “verklaring op eer” is beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid :
(https://www.socialsecurity.be/onlineserviceLibrary/walibis/userType.html?requestId=j8itr8i43ukjbv487ofsr5ofjm&domain=prd&language=nl&userTypes=citizen+uman+professional)

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet de werkgever een socialezekerheidsaccount (beveiligde toegang) hebben. Heeft u nog geen account, dan kunt u er een aanmaken. Het sociaal secretariaat kan er ook voor zorgen.
Let wel op: de RSZ heeft aangekondigd, dat zij, ex post, controles kunnen uitvoeren.
 
*   *   *
Een draaiboek inzake te ondernemen stappen en steunmaatregelen bij de overheid ten gevolge van corona – covid 19 is voorhanden bij CGK-advocaten. U kan snel en eenvoudig geholpen worden bij mogelijke vragen.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Erik Maes: Erik.Maes@cgkadvocaten.be
 

Erik Maes


589b3eee-3365-4168-b9ee-785bb0e4ca35
3c5a41b8-c84a-45f6-9a8a-f959911cfd8d
a2869b32-b712-47c4-b3a6-faf2263f6ba5
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173