Opzeggingstermijnen geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid corona

Schorsing van de opzeggingstermijn

 
Wanneer de werkgever de werknemer opzegt middels een opzeggingstermijn, loopt deze opzeggingstermijn niet tijdens de schorsing wegens overmacht omwille van corona. De opzeggingstermijn wordt dan verlengd met de dagen dat de werknemer tijdelijk werkloos is.

Deze regeling is in werking sedert 22 juni 2020. Dit betekent dat voor opzeggingen die reeds lopende waren op 22 juni, de opzeggingstermijn niet wordt geschorst tot 22 juni, maar vanaf 22 juni wel wordt geschorst.
Er geldt één uitzondering: voor de opzeggingstermijnen die reeds een aanvang namen v??r 1 maart 2020, wordt de opzeggingstermijn niet geschorst, ook niet vanaf 22 juni.
 

Hypotheses

 
Volgende hypotheses gelden dan:
  • De werkgever heeft de werknemer opgezegd en de termijn nam een aanvang v??r 1 maart 2020. De opzeggingstermijn wordt niet geschorst tijdens de tijdelijke werkloosheid omwille van corona.
  • De werkgever heeft de werknemer opgezegd en de termijn nam een aanvang na 1 maart 2020, maar v??r 22 juni 202: de opzeggingstermijn wordt niet geschorst in de periode v??r 22 juni 2020. In de periode vanaf 22 juni wordt deze opzeggingstermijn wel geschorst gedurende de dagen van tijdelijke werkloosheid.
  • De werkgever heeft de werknemer opgezegd en de termijn nam een aanvang vanaf 22 juni 2020 of later: de opzeggingstermijn wordt geschorst gedurende de dagen van tijdelijke werkloosheid.
  • De werkgever ontslaat de werknemer: er is dan geen opzeggingstermijn en de werkgever moet normaal een opzeggingsvergoeding betalen (behoudens ontslag om dringende reden).
  • De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op met een opzeggingstermijn: de opzeggingstermijn wordt niet geschorst.
 

Kan de werkgever een werknemer ontslaan/opzeggen tijdens de corona-maatregelen?

 
Dit kan. Dit wordt zelfs bevestigd door de nieuwe wet. We raden wel aan om de opzeg of het ontslag te motiveren.
Men moet wel opletten naar de reden van ontslag. Als de opzeg of ontslag wordt gegeven door omstandigheden dat de werknemer niet afdoende meer functioneerde door gevolgen van corona, zou deze werknemer een bijkomende schadevergoeding kunnen vorderen in de vorm van kennelijk onredelijk ontslag of misbruik van ontslagrecht.
Dit zou, onder meer, kunnen voorkomen bij volgende situaties:
-              de werknemer bleef afwezig omdat hij moeilijkheden had met kinderopvang
-              de werknemer bleef afwezig omdat hij besmet zou zijn
-              afwezigheid van de werknemer omwille van quarantainemaatregelen.
Indien het ontslag zou worden gegeven omwille van het feit dat de werknemer besmet zou zijn, dan kan de werknemer ook discriminatie inroepen op grond van zijn gezondheidstoestand. Hij zou dan een forfaitaire schadevergoeding kunnen vorderen van 6 maanden loon op grond van de anti-discriminatiewet van 2007. Deze wet verbiedt immers discriminatie op grond van o.a. de huidige of toekomstige gezondheidstoestand.
Het is dus wel nog steeds mogelijk werknemers te ontslaan om andere redenen, waaronder economische redenen of redenen die verband houden met het functioneren van werknemers.
 
*   *   *
Aarzel niet ons te contacteren: info@cgkadvocaten.be
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Erik Maes: Erik.Maes@cgkadvocaten.be
 
Erik Maes
 

de5586df-a4c6-4cc5-ab99-fd6e87c905d6
ec3b4092-a507-4970-824b-7fb2e03698ec
bc8b822e-bd59-4aeb-a9f9-d97fe7e5983a
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173