Kortere opzeggingstermijnen: 6 maanden anciënniteit

Tijdens de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst bedroeg, tot voor kort, de opzeggingstermijn bij opzegging door de werkgever als volgt:
  • anciënniteit 0 - 3 maanden: 2 weken
  • anciënniteit vanaf 3 tot 6 maanden: 4 weken
Deze termijnen bleken niet de vereiste flexibiliteit aan de dag te brengen.   Bovendien was er vanwege werkgeversorganisaties vrij zware kritiek op afschaffing van de proefperiode.  Indien een werknemer niet deugde, diende men zeker rekening te houden met de opzeggingstermijn van minstens 2 weken.Bij wet van 26 maart 2018 (betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie) zijn deze termijnen nu aangepast.   

De opzeggingstermijn is als volgt:
  • anciënniteit 0 < 3 maanden: 1 week (voorheen 2 weken)
  • anciënniteit 3 < 4 maanden: 3 weken (voorheen 4 weken)
  • anciënniteit 4 < 5 maanden: 4 weken (voorheen eveneens 4 weken)
  • anciënniteit 5 < 6 maanden: 5 weken (voorheen 4 weken)

Wanneer is dit van toepassing?
Deze nieuwe, kortere opzeggingstermijnen gelden voor opzeggingen/ontslagen betekend vanaf 1 mei 2018.  

Let evenwel op: voor opzeggingen/ontslagen betekend vóór 1 mei 2018 gelden nog de vroegere opzeggingstermijnen.   

Dit betekent dat bij ontslagen doorgevoerd vóór 1 mei 2018 nog de oude opzeggingsvergoedingen van toepassing zijn.   Opzeggingen betekent via aangetekend schrijven hebben slechts uitwerking vanaf de 3de werkdag nadat zij aanetekend zijn verstuurd.   Als deze 3de werkdag na verzending zich vóór 1 mei 2018 bevindt, dan zijn ook de nog de oude opzeggingstermijnen van toepassing.

Wanneer de opzegging/ontslag door de werknemer wordt gegeven, is er geen wijziging aan de opzeggingstermijnen.

U kan ons steeds contacteren voor verdere informatie (Erik.Maes@cgkadvocaten.be)

Bron: Wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018
 

e9c1d530-15ed-464b-abbc-b466aa567926
43718aea-3416-4bc3-b2a8-bd4d79ee60db
aa33a6fe-f9a9-4544-9116-d0e6e10eab1e